Regulamin

Całosezonowe Mistrzostwa Klubu RKG&CC skf 2022 
W rozgrywkach o Całosezonowe Mistrzostwo Klubu Royal Kraków Golf & CC mogą uczestniczyć członkowie RKG&CC skf oraz "Goście" z innych klubów, posiadający udokumentowany hcp.Do wyników w klasyfikacjach mistrzostw zaliczane będą wyniki wszystkich turniejów w sezonie organizowanych przez klub (turnieje weekendowe, otwarte mistrzostwa klubu, turnieje wtorkowe CEZAR oraz turnieje wyjazdowe). Do klasyfikacji „Goście” zaliczane będą turnieje wyjazdowe w ramach „Royal Kraków Golf & Friends Cup” oraz turnieje wtorkowe CEZAR.

Klasyfikacje główne:
Czempion Royal Kraków Golf & CC skf (stroke play brutto – średnia z 6 najlepszych wyników zawodnika w sezonie) - rywalizują członkowie klubu RKG&CC skf, dodatkowo wyłonimy i nagrodzimy najlepszego zawodnika spośród "Gości".
Mistrz Klubu HCP (stableford netto – 6 najlepszych wyników zawodnika w sezonie) - rywalizują członkowie klubu RKG&CC skf, dodatkowo wyłonimy i nagrodzimy najlepszego zawodnika spośród "Gości":
Gr I. 0-12 

Gr II. 12,1-18 

Gr III. 18,1-24 

Gr IV. 24,1-54 (max hcp gry/pola 36) 

Klasyfikacje otwarte: (członkowie RKG&CC skf i "Goście" - golfiści z innych klubów):
Mistrz Grand Prix (suma wszystkich zdobytych punktów stableford netto w sezonie, bez podziału na grupy hcp).

Mistrz Miesiąca (suma wszystkich zdobytych punktów stableford netto w danym miesiącu).

Klasyfikacje dodatkowe dla członków RKG&CC skf (6 najlepszych wyników stableford netto w sezonie):
Najlepsza Kobieta
Najlepszy Junior
Najlepszy Mid Amator
Najlepszy Senior
Najlepszy Master Senior

Klubowiczów i "Gości" zapraszamy również do otwartych rozgrywek "4 Pory Roku". To cztery turnieje w sezonie gdzie do końcowej klasyfikacji zaliczana jest suma dwóch najlepszych wyników brutto + netto. Na cykl składają się turniej: "Majówka Golfowa", " Turniej Świętojański", Turniej Babiego Lata", "Turniej Złotej Jesieni".

W każdy wtorek począwszy od 25 kwietnia zapraszamy na turnieje CEZAR, które rozgrywamy w fomacie stableford netto.

Zapraszamy też na dwudniowe Otwarte Mistrzostwa Royal Kraków Golf & CC, które odbędą się w dniach 9-10 września oraz pozostałe turnieje weekendowe i wyjazdowe organizowane przez klub.

W Całosezonowych Mistrzostwach Klubu RKG&CC skf zawodnicy będą przypisani na cały sezon do grupy handicapowej, zgodnie z HCP, który posiadali w dniu rozegrania pierwszego turnieju (nawet, jeżeli w trakcie sezonu ich HCP ulegnie zmianie).
W poszczególnych turniejach gracze grają z aktualnym HCP.


Jeżeli gracz skreśli dołek w danym turnieju to do wyniku w klasyfikacji brutto zapisane mu będzie: Gr I: 90 pkt, Gr II: 100 pkt, Gr III: 110pkt, Gr IV: 120 pkt. 

Klasyfikacje dodatkowe (6 najlepszych wyników stableford netto zawodnika w sezonie).

Najlepsza Kobieta
Najlepszy Junior
Najlepszy Mid Amator
Najlepszy Senior
Najlepszy Master Senior
Najlepszy Gość

Nagrody:
Niezależnie od nagród w poszczególnych turniejach, najlepsi zawodnicy w całosezonowych Mistrzostwach we wszystkich klasyfikacjach głównych: Mistrz Klubu, Mistrz Klubu HCP (w 4 grupach hcp) i Mistrz Klubu Grand Prix otrzymają atrakcyjne trofea i wartościowe nagrody w postaci voucherów na sprzęt golfowy lub opłatę roczną na polu w Ochmanowie w następnym sezonie. Zawodnicy z klubu RKG&CC skf;
I miejsca: 1.000 zł
II miejsca: 500 zł
III miejsca: 200 zł

Goście (zawodnicy z innych klubów): zwycięzcy poszczególnych grup HCP, trofea i vouchery o wartości 500 zł).
Mistrzowie poszczególnych miesięcy: dyplom pamiątkowy oraz voucher 200 zł (gdy rozegrane w miesiącu conajmniej 2 turnieje).
Najlepsi zawodnicy w klasyfikacjach dodatkowych otrzymają pamiątkowe trofea.

Trofea otrzymują zawodnicy niezależnie we wszystkich klasyfikacjach.
Nagrody (vouchery) w klasyfikacjach Czempion Klubu i Mistrz Klubu HCP są rozłączne, zawodnik otrzymuje voucher z jednej klasyfikacji tej, gdzie zdobył nagrodę o wyższej wartości.
Nagrody (vouchery) w pozostałych klasyfikacjach sumują się, można je otrzymać niezależnie z kilku klasyfikacji.

Wszystkie vouchery nagrodowe zdobyte w całosezonowych mistrzostwach klubu oraz w poszczególnych turniejach można wymienić na piłki lub sprzęt golfowy, składkę członkowską albo na abonament roczny na grę w Ochmanowie na następny sezon.

Punkty bonusowe:
Za każdą grę turniejową poza polem macierzystym zawodnik otrzymuje dodatkowo 1 punkt bonusowy, który jest zaliczany do wszystkich klasyfikacji stableford netto.

Remisy:
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów za cały sezon, o wyższym miejscu decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji Grand Prix.
W przypadku dalszego remisu, wyższe miejsce zajmuje zawodnik z niższym HCP.
W poszczególnych turniejach obowiązują zasady: w klasyfikacjach netto; wyżej zawodnik z niższym hcp, w klasyfikacjach brutto; wyżej zawodnik z wyższym hcp. .

Zasady dotyczące poszczególnych turniejów organizowanych przez klub.
Tees:
Panie - czerwone, panowie - żółte.

I. Klubowe Turnieje Weekendowe.
4 grupy HCP (stableford netto):
Gr I. 0-12 

Gr II. 12,1-18 

Gr III. 18,1-24 

Gr IV. 24,1-54 (max hcp gry 36: zawodnicy z hcp wyższym niż 36 mogą grać w turnieju ale system policzy im wynik jakby mieli hcp 36).
Obowiązuje bezwzględnie zasada skreślania dołka przy wyniku na dołku wyższym niż par + 5.

W przypadku dwudniowych Otwartych Mistrzostw Klubu RKG&CC skf wyłonimy Mistrza Klubu w klasyfikacji głównej Stroke Play Brutto oraz w dodatkowo Mistrzów Klubu HCP w 4 grupach handicapowych Stableford Netto.

Nagrody:
I,II,III miejsca w każdej grupie HCP - trofea
Zwycięzcy grup: Vouchery 50 zł
Nearest to the pin: trofeum oraz 12 piłek golfowych (piłki ufundowane przez Boogigolf).
Longest drive: trofeum oraz voucher 50 zł.

II. Klubowe Turnieje Wyjazdowe

Wyjazdy na partnerskie pola golfowe.
Green fee z przysługującymi golfiście zniżkami, każdy płaci sobie sam.
Turnieje podczas wyjazdów bez podziału na grupy HCP w stroke play netto.
Trofea za I, II, III miejsce.
Wyniki zaliczane do całosezonowych Mistrzostw Klubu.

III. Wtorkowe Turnieje CEZAR

Start kolejno od 12.00.
Turnieje bez podziału na grupy HCP w stroke play netto.
Minimum 3 osoby w grupie.
Statuetka oraz 3 piłki golfowe dla I miejsca.
Opłata startowa 30 zł płatna gotówką bezpośrednio przed startem.
Dla gości promocyjne green fee 200 zł (w tym żeton na driving range).
Wyniki zaliczane do całosezonowych Mistrzostw Klubu.

Uwaga: Nagrody dla zwycięzców będą wręczane podczas turniejów weekendowych.

Remisy w turniejach:
Obowiązuje zasada; w przypadku klasyfikacji brutto, wyższe miejsce zawodnik z wyższym hcp, w przypadku klasyfikacji netto, wyższe miejsce zawodnik z niższym hcp.

Dyskwalifikacje:
Zawodnik może być zdyskwalifikowany w danym turnieju lub z całych rozgrywek, jeżeli nie przestrzega obowiązujących zasad i regulaminów.

Pandemia:
W okresie wprowadzonych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, gramy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju i na danym polu.
Sprzęt elektroniczny;
a) Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.
b) Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń wyłącznie do pomiaru odległości.
Transport;
a) Wózki samojezdne są dozwolone.
b) Wózki golfowe elektryczne są dozwolone
Zmiany w regulaminie:
Organizator Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w najkrótszym możliwym terminie na stronie turniejowej.
Dane osobowe:
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.) organizator/usługodawca informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest RKG&CC skf.
2. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu rozgrywek oraz wyraża zgodę na:
• przetwarzanie danych osobowych do celu organizacji i prowadzenia rozgrywek w tym wyświetlania na stronie rozgrywek; imienia, nazwiska, klubu, HCP zawodnika, miejsc, dat i wyników poszczególnych gier turniejowych, klasyfikacji turniejowych itd.
• wykonywanie zdjęć i nakręcanie filmów w trakcie rozgrywek oraz bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych publikowanych przez organizatora i sponsorów oraz partnerów cyklu.
• bezpłatne użycie wizerunku zawodnika pozyskanego z innych źródeł przez organizatora, partnerów i sponsorów rozgrywek w związku z rozgrywkami.
• kontakt organizatora drogą telefoniczną i elektroniczną w celach organizacyjnych, promocyjnych, marketingowych, reklamowych.
• przetwarzanie danych osobowych poprzez przekazanie ich partnerom i sponsorom rozgrywek celem przedstawienia oferty.
3. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
4. Zgody mogą być w każdym momencie odwołane drogą mailową co wiąże się z rezygnacją z dalszego udziału w rozgrywkach. Odwołanie zgody nie może dotyczyć zdarzenia przeszłego.

GolfPlus Partner Główny
GolfPlus Partner Główny
GolfPlus Partner Główny
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez firmę Fonline sp. o.o, jako administratora danych.