Regulamin

Regulamin rozgrywek CEZAR Golf 2021

We wszystkich turniejach i rundach turniejowych rozgrywek "CEZAR Golf Cup" i "CEZAR Golf Travels" obowiązują reguły R&A Rules Limited oraz reguły lokalne poszczególnych pól golfowych.

Uprawnieni do gry:

W rozgrywkach CEZAR Golf mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy posiadający kartę HCP, którzy zarejestrowali się do rozgrywek na stronie turniejowej www.cezargolf.com.
Jeżeli zawodnik nie posiada udokumentowanego HCP uczestniczy w rozgrywkach z zerowym handicapem.
Rejestracja:
Rejestracja do rozgrywek jest bezpłatna i odbywa się przez wypełnienie formularza na stronie turniejowej www.cezargolf.com w zakładce "Rejestracja".
Zarejestrowanie się zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu rozgrywek.
Zapisy na poszczególne turnieje:
Zapisy na poszczególne turnieje CEZAR Golf Cup dokonujemy przez strony www PZG, SKGA lub CGF odpowiednio dla danego kraju lub na polu golfowym telefonicznie lub bezpośrednio.
Zapisy na turnieje klubowe CEZAR Golf Travels w swoim klubie lub u oganizatora rozgrywek.
Ceny:
Wysokość opłat za grę w ramach CEZAR Golf Travels i CEZAR Golf Cup dla poszczególnych pól dostępne są w zakładce „Ceny” na stronie turniejowej www.cezargolf.com oraz w recepcji każdego pola golfowego.
Wysokość opłat za udział w wyjazdach na turnieje klubowe w ramach CEZAR Golf Travels będą publikowane na stronie turniejowej w zakładce Aktualności.
Format Turnieju:
Stableford netto – rywalizacja w 4 grupach HCP.
Gr I. 0-12 
Gr II. 12,1-18 
Gr III. 18,1-24 
Gr IV. 24,1-54
(zawodnikom z HCP powyżej 34 liczy się jakby mieli HCP 36).
Tees:
Panie - czerwone, panowie - żółte.
Do klasyfikacji końcowej zaliczanych jest 6 najlepszych wyników stableford netto w sezonie.
Grupy turniejowe:
Zawodnicy będą przypisani na cały sezon do grupy handicapowej, zgodnie z HCP, który posiadali w dniu rejestracji do rozgrywek (nawet, jeżeli w trakcie sezonu ich HCP ulegnie zmianie).
W poszczególnych turniejach gracze grają z aktualnym HCP.
Punkty bonusowe:
Za każdą grę turniejową poza polem macierzystym zawodnik otrzymuje dodatkowo 1 punkt bonusowy, który jest zaliczany do klasyfikacji głównej.
Klasyfikacje turniejowe:
Uwaga! Aby zostać sklasyfikowanym zarówno w klasyfikacji indywidualnej jak też klubowej trzeba rozegrać co najmniej 6 rund turniejowych w sezonie.
Klasyfikacje klubowe:
W klasyfikacji klubowej rywalizujemy o Klubowe Mistrzostwo CEZAR Golf Travels 2021 w kategorii głównej (6 najlepszych wyników klubu na który składają się wyniki stableford netto, 4 najlepszych zawodników klubu w danym turnieju) oraz Klubowe Mistrzostwo Grand Prix CEZAR golf Travels 2021(suma wyników stableford netto wszystkich zawodników danego klubu w sezonie).

Klasyfikacje indywidualne:
W poszczególnych turniejach rywalizujemy w formacie stableford netto w poszczególnych grupach hcp oraz w klasyfikacji wspólnej bez podziału na grupy hcp.
W klasyfikacji głównej rywalizujemy o Indywidualne Mistrzostwo CEZAR Golf Cup 2021 w 4 grupach HCP (6 najlepszych wyników zawodnika w sezonie na wszystkich polach z uwzględnieniem punktów bonusowych za grę na innym polu niż macierzyste oraz wyników Turnieju Finałowego).
oraz o: Indywidualne Mistrzostwo Grand Prix CEZAR Golf Cup 2021 (suma wszystkich wyników stableford netto zawodnika w sezonie na wszystkich polach z uwzględnieniem wyników Turnieju Finałowego oraz punktów bonusowych za grę na innym polu niż macierzyste).
Uwaga:Punkty uzyskane w Turnieju Finałowym liczą się podwójnie do wszystkich klasyfikacji.


Remisy:
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów turniejowych w klasyfikacji indywidualnej i klubowej za cały sezon o wyższym miejscu decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji Grand Prix.
W przypadku dalszego remisu w klasyfikacji indywidualnej, wyższe miejsce zawodnik z niższym HCP.
W poszczególnych turniejach zgodnie z zasadami dla poszczególnych turniejów.
Dyskwalifikacje:
Zawodnik może być zdyskwalifikowany w danym turnieju lub z całych rozgrywek, jeżeli nie przestrzega obowiązujących zasad i regulaminów lub podał niezgodnie ze stanem faktycznym swoje pole macierzyste w momencie rejestracji do rozgrywek.
Nagrody w Klasyfikacji Głównej:

Klubowy Mistrz i Klubowy Mistrz Grand Prix CEZAR Golf Travels 2021.

Odlewana z brązu statuetka golfisty i tytuł Mistrza klubowego CEZAR Golf Travels 2021.

Indywidualny Mistrz (w 4 grupach HCP) oraz Indywidualny Mistrz Grand Prix CEZAR Golf Cup 2021.
I miejsca 

Odlewana statuetka golfisty i tytuł Mistrza „CEZAR Golf Cup 2021” oraz Voucher na sprzęt golfowy Mizuno o wartości 1.000 PLN.


II miejsca


Statuetka Turniejowa Wicemistrza „CEZAR Golf Cup 2021”. oraz Voucher na sprzęt golfowy o wartości 500 PLN.


III miejsca


Statuetka Turniejowa II Wicemistrza „CEZAR Golf Cup 2021”. oraz Voucher na sprzęt golfowy o wartości 300 PLN.

Nagrody dla Mistrzów Miesiąca:
Dyplom ozdobny i piłki golfowe.

Nagrody w poszczególnych turniejach:
Zwycięzcy poszczególnych grup hcp otrzymają medal i 3 piłki golfowe.
Zawodnicy którzy zajęli 3 pierwsze miejsca w klasyfikacji wspólnej bez podziału na grupy hcp otrzymają statuetki turniejowe oraz piłki golfowe; I miejsce: 12 piłek, II miejsce: 6 piłek, III miejsce: 3 piłki.

Uwaga! Jeżeli na koniec sezonu w rozgrywkach będzie sklasyfikowanych mniej niż 100 zawodników (z wszystkich grup hcp) , golfiści, którzy zwyciężą w swoich grupach hcp otrzymają trofea i piłki golfowe zamiast voucherów na sprzęt golfowy a vouchery na sprzęt golfowy Mizuno otrzymają zawodnicy, którzy zajmą pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji obejmującej wszystkich zawodników bez podziału na grupy HCP o wartości; 2000 zł - I miejsce, 1000 zł - II miejsce, 500 zł - III miejsce.
Nagrody dla zawodników w klasyfikacji Grand Prix pozostają bez zmian bez względu na liczbę sklasyfikowanych w rozgrywkach zawodników: 1000 zł - I miejsce, 500 zł - II miejsce, 300 zł - III miejsce.

Pandemia:
W okresie wprowadzonych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, gramy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju i na danym polu.
Sprzęt elektroniczny;
a) Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.
b) Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń wyłącznie do pomiaru odległości.
Transport;
a) Wózki samojezdne są dozwolone.
b) Wózki golfowe elektryczne są dozwolone
W okresie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa turnieje rozgrywane z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w kraju i na danym polu.
Zmiany w regulaminie:
Organizator Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w najkrótszym możliwym terminie na stronie turniejowej.
Dane osobowe:
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.) organizator/usługodawca informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest organizator rozgrywek/usługodawca, tj. Fonline sp. z o.o.
2. Rejestrując się do rozgrywek „CEZAR Golf Covid Cup” uczestnik/zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu rozgrywek oraz wyraża zgodę na:
• przetwarzanie danych osobowych do celu organizacji i prowadzenia rozgrywek w tym wyświetlania na stronie turniejowej www.cezargolf.com imienia, nazwiska, klubu, HCP zawodnika, miejsc, dat i wyników poszczególnych gier turniejowych, klasyfikacji turniejowych itd.
• wykonywanie zdjęć i nakręcanie filmów w trakcie rozgrywek oraz bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych publikowanych przez organizatora i sponsorów oraz partnerów cyklu.
• bezpłatne użycie wizerunku zawodnika pozyskanego z innych źródeł przez organizatora, partnerów i sponsorów rozgrywek w związku z rozgrywkami.
• kontakt organizatora drogą telefoniczną i elektroniczną w celach organizacyjnych, promocyjnych, marketingowych, reklamowych.
• przetwarzanie danych osobowych poprzez przekazanie ich partnerom i sponsorom rozgrywek celem przedstawienia oferty.
3. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
4. Zgody mogą być w każdym momencie odwołane drogą mailową co wiąże się z rezygnacją z dalszego udziału w rozgrywkach. Odwołanie zgody nie może dotyczyć zdarzenia przeszłego.

 

GolfPlus Partner Główny
GolfPlus Partner Główny
GolfPlus Partner Główny
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez firmę Fonline sp. o.o, jako administratora danych.