Regulamin

Regulamin rozgrywek CEZAR Golf 2021

We wszystkich turniejach i rundach turniejowych rozgrywek "CEZAR Golf Cup" i "CEZAR Golf Travels" obowiązują reguły R&A Rules Limited oraz reguły lokalne poszczególnych pól golfowych.

Uprawnieni do gry:
W rozgrywkach CEZAR Golf mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy posiadający kartę HCP, którzy zarejestrowali swój udział.
Jeżeli zawodnik nie posiada udokumentowanego HCP uczestniczy w rozgrywkach z zerowym handicapem.

Rejestracja:
Rejestracja do rozgrywek odbywa się na dowolnym polu golfowym które bierze udział w rozgrywkach. Koszt rejestracji (na cały sezon) wynosi 20 PLN w Polsce, 5 EUR w Słowacji i 100 CZK w Czechach, płatne podczas rejestracji na polu golfowym.
Bezpośrednio po rejestracji recepcja pola wyda zawodnikowi imienną kartę turniejową CEZAR Golf na dany sezon uprawniającą do udziału w rozgrywkach.
Zarejestrowanie się zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu rozgrywek.

Zawodnicy zarejestrowani w lidze, będą mogli korzystać ze zniżek na polach golfowych biorących udział w rozgrywkach oraz z rabatów cenowych na wskazane na stronie turniejowej produkty i usługi partnerów ligi po okazaniu swojej karty turniejowej.
Uwaga:
1. Zniżki na green fee nie dotyczą opłaty za udział w rundach turniejowych i turniejach i nie łączą się z innymi zniżkami.
2. Aby wziąć udział w rundzie turniejowej lub turnieju zawodnik musi okazać każdorazowo swoją kartę turniejową w recepcji pola golfowego.

Zapisy na poszczególne turnieje:
Zapisy na poszczególne turnieje CEZAR Golf Cup dokonujemy przez strony www PZG, SKGA lub CGF odpowiednio dla danego kraju lub na polu golfowym telefonicznie lub bezpośrednio.

Zapisy na turnieje klubowe CEZAR Golf Travels u oganizatora rozgrywek.

Ceny:
Wysokość opłat za grę w ramach CEZAR Golf Cup dla poszczególnych pól dostępne są w zakładce „Ceny” na stronie turniejowej www.cezargolf.com oraz w recepcji każdego pola golfowego.

Wysokość opłat za udział w wyjazdach na turnieje klubowe w ramach CEZAR Golf Travel będą publikowane na stronie turniejowej w zakładce Aktualności.

Format Turnieju:
Klasyfikacja główna: stableford netto – rywalizacja w 4 grupach HCP.
Gr I. 0-12
Gr II. 12,1-18
Gr III. 18,1-24
Gr IV. 24,1-54

(zawodnikom z HCP powyżej 34 liczy się jakby mieli HCP 34).

Tees:
Gr I: panowie - białe, panie - żółte
Gr II-IV: panowie - żółte, panie - czerwone

Do klasyfikacji końcowej zaliczanych jest 6 najlepszych wyników stableford netto w sezonie.

Grupy turniejowe:
Zawodnicy będą przypisani na cały sezon do grupy handicapowej, zgodnie z HCP, który posiadali w dniu rejestracji do rozgrywek (nawet, jeżeli w trakcie sezonu ich HCP ulegnie zmianie).
W poszczególnych turniejach gracze grają z aktualnym HCP.

Punkty bonusowe:
Za każdą grę turniejową poza polem macierzystym zawodnik otrzymuje dodatkowo 1 punkt bonusowy, który jest zaliczany do klasyfikacji głównej.

Klasyfikacje turniejowe:
Na każdym polu rywalizujemy o:
Otwarte Mistrzostwo Pola w 4 grupach HCP (6 najlepszych w sezonie wyników stableford netto na danym polu).
Otwarte Mistrzostwo Pola Grand Prix (suma wszystkich wyników stableford netto zawodnika w sezonie na danym polu z uwzględnieniem wyników Turnieju Finałowego Pola, bez podziału na grupy HCP).
Aby zostać sklasyfikowanym trzeba rozegrać co najmniej 6 rund turniejowych w sezonie na danym polu.
Uwaga: Punkty uzyskane w Turnieju Finałowym Pola liczą się podwójnie do wszystkich klasyfikacji.

W klasyfikacji głównej rywalizujemy o:
Mistrzostwo Miesiąca (suma wyników stableford netto w danym miesiącu kalendarzowym na wszystkich polach z uwzględnieniem punktów bonusowych za grę na innym polu niż macierzyste, bez podziału na grupy HCP). Aby zostać sklasyfikowanym trzeba rozegrać w danym miesiącu conajmniej 4 rundy turniejowe.

Mistrzostwo CEZAR Golf Cup w 4 grupach HCP (6 najlepszych wyników zawodnika w sezonie na wszystkich polach z uwzględnieniem punktów bonusowych za grę na innym polu niż macierzyste oraz wyników Turnieju Finałowego).
Grand Prix CEZAR Golf Cup (suma wszystkich wyników stableford netto zawodnika w sezonie na wszystkich polach z uwzględnieniem wyników Turnieju Finałowego oraz punktów bonusowych za grę na innym polu niż macierzyste).
Aby zostać sklasyfikowanym trzeba rozegrać co najmniej 6 rund turniejowych w sezonie.
Uwaga:Punkty uzyskane w Turnieju Finałowym liczą się podwójnie do wszystkich klasyfikacji.

Remisy:
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów turniejowych o wyższym miejscu decyduje:
- w klasyfikacjach bazujących na formacie stableford netto – wyższe miejsce zawodnik z niższym HCP,
- w klasyfikacjach bazujących na formacie stroke play brutto – wyższe miejsce zawodnik z wyższym HCP,
W przypadku dalszego remisu o wyższym miejscu zawodnika decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji Grand Prix.

Dyskwalifikacje:
Zawodnik może być zdyskwalifikowany w danym turnieju lub z całych rozgrywek, jeżeli nie przestrzega obowiązujących zasad i regulaminów lub podał niezgodnie ze stanem faktycznym swoje pole macierzyste w momencie rejestracji do rozgrywek.

Nagrody na każdym Polu:
Mistrz Pola HCP (w każdej grupie HCP) i Mistrz Pola Grand Prix.
I miejsca
Statuetka turniejowa Mistrza Pola
Zniżka na opłatę roczną za grę na polu w roku następnym w kwocie; 1000 PLN na polach w Polsce, 200 EUR w Słowacji, 5000 CZK w Czechach.
Awans Mistrza Pola do Turnieju Finałowego Ligi.
II miejsca
Statuetka turniejowa Wicemistrza Pola
III miejsca
Statuetka turniejowa II Wicemistrza Pola

Nagrody dla najlepszych w Turnieju Finałowym Pola:
Mistrz Turnieju Finałowego Pola HCP (w 4 grupach HCP stableford netto)
Mistrz Turnieju Finałowego Pola Brutto
Konkurs Nearest to the pin
Konkurs Longest drive
I miejsca
Medale turniejowe
3 piłki golfowe
Trofea i nagrody dla Mistrzów Pola zostaną wręczone podczas ceremonii wręczenia nagród, bezpośrednio po zakończeniu Turnieju Finałowego Pola.

Nagrody w Klasyfikacji Głównej:
Mistrz HCP CEZAR Golf Cup 2021 (w każdej grupie HCP) oraz Mistrz Grand Prix CEZAR Golf Cup 2021.
I miejsca
Puchar Mistrza „CEZAR Golf Cup 2021”.
Voucher na sprzęt golfowy Mizuno o wartości 2.000 PLN.
50% zniżki na green fee na wszystkie pola uczestniczące w rozgrywkach ligowych na cały następny sezon golfowy.
II miejsca
Statuetka Turniejowa Wicemistrza „CEZAR Golf Cup 2021”.
Voucher na sprzęt golfowy Mizuno o wartości 1.000 PLN.
40% zniżki na green fee na wszystkie pola uczestniczące w rozgrywkach ligowych na cały następny sezon golfowy.
III miejsca
Statuetka Turniejowa II Wicemistrza „CEZAR Golf Cup 2021”.
Voucher na sprzęt golfowy Mizuno o wartości 500 PLN.
30% zniżki na green fee na wszystkie pola uczestniczące w rozgrywkach ligowych na cały następny sezon golfowy.

Nagrody dla Mistrzów Miesiąca:
Dyplom ozdobny..
Awans do Turnieju Finałowego

Nagrody dla najlepszych w Turnieju Finałowym:
Mistrz Turnieju Finałowego Netto (STN z ¾ HCP, bez podziału na grupy HCP)
Statuetka turniejowa
Ekskluzywny wózek golfowy TrendGOLF CUSHY o wartości 1600 PLN.
Mistrz Turnieju Finałowego HCP (w 4 grupach HCP stableford netto)
Mistrz Turnieju Finałowego Brutto
Konkurs Nearest to the pin
Konkurs Longest drive
I miejsca
Statuetka turniejowa
12 piłek golfowych

Uwaga: Nagrody we wszystkich kategoriach sumują się, czyli zawodnik który zdobył nagrody w kilku klasyfikacjach otrzymuje wszystkie nagrody lecz z ograniczeniem, że suma nagród nie może przekroczyć 2500 PLN.

Pandemia:
W okresie wprowadzonych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, gramy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju i na danym polu.
Sprzęt elektroniczny;
a) Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.
b) Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń wyłącznie do pomiaru odległości.
Transport;
a) Wózki samojezdne są dozwolone.
b) Wózki golfowe elektryczne są dozwolone
W okresie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa turnieje rozgrywane z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w kraju i na danym polu.
Zmiany w regulaminie:
Organizator Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w najkrótszym możliwym terminie na stronie turniejowej.
Dane osobowe:
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.) organizator/usługodawca informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest organizator rozgrywek/usługodawca, tj. Fonline sp. z o.o.
2. Rejestrując się do rozgrywek „CEZAR Golf Covid Cup” uczestnik/zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu rozgrywek oraz wyraża zgodę na:
• przetwarzanie danych osobowych do celu organizacji i prowadzenia rozgrywek w tym wyświetlania na stronie turniejowej www.cezargolf.com imienia, nazwiska, klubu, HCP zawodnika, miejsc, dat i wyników poszczególnych gier turniejowych, klasyfikacji turniejowych itd.
• wykonywanie zdjęć i nakręcanie filmów w trakcie rozgrywek oraz bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych publikowanych przez organizatora i sponsorów oraz partnerów cyklu.
• bezpłatne użycie wizerunku zawodnika pozyskanego z innych źródeł przez organizatora, partnerów i sponsorów rozgrywek w związku z rozgrywkami.
• kontakt organizatora drogą telefoniczną i elektroniczną w celach organizacyjnych, promocyjnych, marketingowych, reklamowych.
• przetwarzanie danych osobowych poprzez przekazanie ich partnerom i sponsorom rozgrywek celem przedstawienia oferty.
3. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
4. Zgody mogą być w każdym momencie odwołane drogą mailową co wiąże się z rezygnacją z dalszego udziału w rozgrywkach. Odwołanie zgody nie może dotyczyć zdarzenia przeszłego.
 

 

 

GolfPlus Partner Główny
GolfPlus Partner Główny
GolfPlus Partner Główny
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez firmę Fonline sp. o.o, jako administratora danych.